cz de en
Vyhledávání
co hledáte (např.: trestní právo brno)
nebo použijte průvodce:
Místo: Vybrat
Právní zaměření: Vybrat další
Jednací jazyk: Vybrat další
zobrazit pouze záznamy s uvedeným:
Přihlášení
 

zapoměli jste heslo?
Nemáte-li zatím účet, zaregistrujte se, nebo vaší firmu zde >>
Kam se podívat dále
Pro zájemce o investování do akcií je web burza cenných papírů Praha online s aktuálními informacemi o dění na burze. Zasíláte-li zásilku přes kurýrní služby, bude se vám hodit sledování zásilek podle čísla balíku nebo zásilky. Pro zájemce o půjčky a finanční hotovost v malých obnosech je k dispozici finanční web malá půjčka kde máte možnost půjčit si téměř na cokoliv od vybavení domácnosti až po problémy při splácení půjček. Máte-li čistý rejstřík tresů a můžete si dovolit bankovní půjčky, je pro vás přehled možností na českém trhu pohoromadě na webu bankovní půjčky , kde jsou porovnány produkty většiny český bankovních domů a i nebankovních společností.

Vyhledávání

Nalezených záznamů: 562
Celkový počet záznamů: 8972
JUDr. Patricie Fenyková, advokát
Adresa: Matzenauerova 2222/4,Brno 616 00
Telefoní číslo: +420 606 630 252
E-mail: fenykova.advokat@seznam.cz
Informační popis: OBČANSKÉ PRÁVO, VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKY, SMLUVNÍ A SPORNÁ OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek; - zástavní práva a věcná břemena; - vydržení; - sousedské vztahy; - náhrada škody a bezdůvodné obohacení; - vymáhání pohledávek právní cestou; - smlouvy kupní, darovací a směnné; - smlouvy o dílo a další typy smluv; - neplatnosti smluv a odstoupení od smluv; - vrácení daru; - půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání; - nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; - způsobilost k právním úkonům; - osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti); - řešení všech sporů z občansko-právních vztahů. RODINNÉ PRÁVO, OPATROVNICKÉ VĚCI, VÝŽIVNÉ, OTCOVSTVÍ, ROZVODY, MANŽELSKÉ SMLOUVY - rozvod manželství; - úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí; - zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; - styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi; - výživné nezletilých a zletilých dětí; - výživné manželů a výživné po rozvodu; - výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem; - určení a popření otcovství; - pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví; - manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů; - sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu; - vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních; - vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). DĚDICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ, ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ, SPORY O DĚDICTVÍ - nabývání dědictví; - závěti a vydědění; - ochrana oprávněného dědice; - zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu; - dodatečné projednání dědictví; - zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění; - zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva. Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení Advokát na bytové právo je nenahraditelný z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); - družstevní byty vč. převodů členství v družstvu; - nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů; - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce; - společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání; - přechody nájmu bytu na spolužijící osoby; - výměny bytů; - výpovědi nájmů a podnájmů; - vyklizení bytů a nebytových prostor; - smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů; - zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů; - právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek; - právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby; - sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou; - zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou NEMOVITOSTI, KUPNÍ SMLOUVY, DAROVACÍ, SMĚNNÉ, BUDOUCÍ AJ. SMLOUVY, VĚCNÁ BŘEMENA, VYDRŽENÍ - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví; - úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu; - vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví; - nájmy a podnájmy nemovitostí; - věcná břemena, zástavní a předkupní právo; - vydržení vlastnického práva; - zastupování v řízení s katastrálními úřady; - zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů; - sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí; - zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí; - ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky. ZASTOUPENÍ U SOUDŮ A JINÝCH ORGÁNŮ - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání; - zastupování v řízeních před soudy všech stupňů - zastupování v rozhodčím řízení; - zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy; - zastupování poškozených v trestním řízení.

Mgr. Tomáš Jenčík, advokát
Adresa: Otopašská 829/4,Praha 5 15800
Telefoní číslo: 739371430
E-mail: info@jenciklegal.eu
WWW: www.jenciklegal.eu

Advokátní kancelář Mgr. Daniela Šimánka
Adresa: Vašátkova 172/2,Čelákovice 250 88
Telefoní číslo: 326995269
E-mail: advokat.simanek@gmail.cz
WWW: http://www.aksimanek.cz

JUDr. Jaroslav Harvalík & Co. - advokátní kancelář
Adresa: Revoluce 1392/26,Praha 143 00
Telefoní číslo: +420 244403628
E-mail: ak-harvalik@ak-harvalik.cz
WWW: ak-harvalik.cz

JUDr. František Vokůrka, advokát
Adresa: Milíčova 462/21,Praha 3 130 00
Telefoní číslo: +420236181728
E-mail: info@judrvokurka.cz
WWW: http://www.judrvokurka.cz

Advokátní kancelář Hasala & Hasala
Adresa: Francouzská 16,Šumperk 78701
E-mail: akhasala@centrum.cz

Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s.
Adresa: Trojská 69/112,Praha 7 - Troja 17100
E-mail: chasepullman@chasepullman.cz

Advokátní kancelář Chocholová & Podskalská
Adresa: Královopolská 84,Brno 61600
E-mail: chocholova@pravovakci.cz

Advokátní kancelář JUDr. Josef Kollár a partneři
Adresa: Obce Ležáky 972/1,Sokolov 35601
E-mail: akkollar@volny.cz

Advokátní kanc.JUDr.Polách,JUDr.Pavelec,Mgr.Rájecká,Mgr.Čerm
Adresa: Zámecké nám. 42,Frýdek - Místek 73801
E-mail: posta@advokati-cz.com

ADVOKATNÍ KANCELÁŘ JUDr. LUHAN & spol.
Adresa: Masarykova 1250/50,Lysá nad Labem 28922
E-mail: ak@akluhan.cz

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Holub a spol.
Adresa: Kopečná 14/ 940,Brno 60200
E-mail: akholub@mbox.vol.cz

Advokátní kancelář JUDr.Josef Juras,JUDr.Miloslav Kijas
Adresa: Jiráskovo nám. 8,Moravská Ostrava 70200
E-mail: advokati.kijas@iol.cz

Advokátní kancelář JUDr.Oldřich Kalina, JUDr.Marie Kalinová
Adresa: Masarykovo náměstí 7,Benešov 25601
E-mail: kalin@cbox.cz

Advokátní kancelář JUDr.Polanský,JUDr.Vršková,JUDr.Křížová
Adresa: Cejl 62b,Brno 60200
E-mail: judr.krizova@in-office.cz

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.
Adresa: Husova 401,Třinec - Staré Město 73961
E-mail: info@aktrinec.cz

Advokátní kancelář KASL&PARTNER
Adresa: Palackého 740/1,Praha 1 11000
E-mail: info@kasladvocat.com

Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová
Adresa: Senovážné náměstí 23,Praha - Nové Město 11000
E-mail: info@akkr.cz

Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o.
Adresa: Převrátilská 330, Centrum služeb Staré město,Tábor 39001
E-mail: posta@akkt.cz

Advokátní kancelář Lisko a Vala
Adresa: Dolní Česká 345/32,Znojmo 66902
E-mail: lisko@lisko-vala.cz

Advokátní kancelář Málek, Mrzena, Morvay
Adresa: Svobodova 136/9,Praha 2-Nusle 12800
E-mail: pravnici@cmail.cz

Advokátní kancelář Müller, Novák a partneři, v.o.s.
Adresa: Fibichova 1141/2,Olomouc 77900
E-mail: akmuller.novak@volny.cz

Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.
Adresa: Prvního pluku 206/7,Praha - Karlín 18600

Advokátní kancelář Peychlová & Jonáková & Partners
Adresa: Na Příkopě 1047/17,Praha 1, Staré Město 11000
E-mail: helena.peychlova@akpjp.cz

Advokátní kancelář Vacek, Mrkvička a spol., v.o.s.
Adresa: Husovo náměstí 16/468,Praha 10-Uhříněves 10400
E-mail: ak.vacek@volny.cz

AK Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři
Adresa: Masarykovo nám. 225,Benešov 25601
E-mail: kancelar@pravni.cz

AK Lisse&partneři
Adresa: Dukelských hrdinů 902/40,Praha 7 - Holešovice 17000
E-mail: advokat@lisse.cz

Beneš Coufalová advokátní kancelář
Adresa: Antala Staška 38/510,Praha 4 14000
E-mail: office@bcak.cz

bnt - pravda & partner, v.o.s.
Adresa: Vodičkova 707/37,Praha 1 11000
E-mail: info.cz@bnt.eu

Bulinský & Vávra, advokátní kancelář
Adresa: Třída kapitána Jaroše 13,Brno 60200
E-mail: bumama@bumama.cz

Burjánek,Verner,Mikl , advokátní kancelář
Adresa: Palackého 211,Turnov 51101
E-mail: akturnov@akturnov.cz

D o b e š & D o b e š o v á , advokátní kancelář
Adresa: Křenová 71,Brno 60200
E-mail: martina@dobes-dobesova.cz

Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.
Adresa: Škroupova 1114/4,Ostrava-Moravská Ostrava 70200
E-mail: ivo.enenkl@evb.cz

FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: U Nikolajky 5,Praha 5 15000
E-mail: akfelix@fsak.cz

GIESE & PARTNER, v.o.s.
Adresa: Ovocný trh 8,Praha 1 11000
E-mail: office@giese.cz

Grobelný & Skřipský , advokátní kancelář
Adresa: Sokolská třída 21,Ostrava 1 72886
E-mail: jan.skripsky@grobelnyskripsky.cz

HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: Revoluční 1003/3,Praha 1 11000
E-mail: info@hajekzrzavecky.cz

Hladík Hladíková & Partneři , advokátní kancelář
Adresa: 17. listopadu 623,Pardubice 53002
E-mail: ak@hhp-ak.cz

Horák a partneři , advokátní kancelář
Adresa: Bezručova 9,Plzeň 30100
E-mail: advocates@advocates.cz

Janstová, Smetana & Partneři, advokátní kancelář
Adresa: Římská 14,Praha 2-Vinohrady 12000
E-mail: akjsp@akjsp.cz

JUDr.Vích & partneři
Adresa: Rašínovo nábřeží 2000/78,Praha 2 12000
E-mail: office@vichapartneri.cz

JUDr.Z.Běťáková a Mgr.L.Stoček , advokátní kancelář
Adresa: K Nemocnici 18,Nový Jičín 74101
E-mail: info@advokat-nj.cz

Jünger,Gocman,Kopřiva , advokátní kancelář
Adresa: 28.října 219/438,Ostrava - Mariánské Hory 70900
E-mail: info@junger.cz

K & P - , advokátní kancelář JUDr.Koubík, JUDr.Pánková a spol.
Adresa: Letců 1005,Hradec Králové 2 50002
E-mail: jana.pankova@t-email.cz

Kačmařík & Korta , advokátní kancelář
Adresa: Poštovní 2,Ostrava 1 70200
E-mail: ak.korta@tiscali.cz

Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová, advokátní kancelář
Adresa: Národní 11,Praha 1 11000
E-mail: lawyers@hkstd.cz

Kyjovský,Blažek a kolegové , advokátní kancelář
Adresa: Poštovská 8c, Pasáž Alfa,Brno 60100
E-mail: ak@kyjovsky.cz

Machánek,Zach & partneři , advokátní kancelář
Adresa: Karlovo nám.7,Praha 2 12000
E-mail: sekretariat@ak-mzp.cz

MACHOUREK & spol., advokátní kancelář
Adresa: Moravské nám. 3,Brno 60200
E-mail: horova@akmachourek.cz

MARTIN TOCIK & PARTNER , advokátní kancelář
Adresa: Moskevská 66,Karlovy Vary 36001
E-mail: office.tocikm@iol.cz

« Předchozí 1 2 3 4 7 9 12 Další »

Záznamů na stránku:
© web pro advokátní kanceláře 2019 | Hledáte-li nebankovní půjčky bez registru a zástavy zkuste informační portál nebankovní půjčky, kde můžete vložit poptávku nebo nabídku po půjčce.